5.2 | Darbuotojų ugdymas

 

Dalyviai išmoks:

• Užtikrinti, kad darbuotojai laikytųsi sutarto veiklos plano;
• Motyvuoti darbuotojus siekti sutartų tikslų;
• Ugdyti darbuotojus atlikti darbus kaip apibrėžta susitarimuose;
• Gauti darbuotojų įsipareigojimus atlikti reikiamą kiekį veiklų;
• Kontroliuoti tikslų siekimą ir teikti tinkamą grįžtamąjį ryšį.