1.7 | Įtakos darymas

 

Dalyviai išmoks:

• Įtakos darymo principus ir pamatys jų taikymo sritis;
• Taikyti įtakos darymo principus organizacinėje, komercinėje ir asmeninėje veikloje;
• Atpažinti įtakos darymo procesus;
• Bendrauti su aplinkiniais sau ir savo organizacijai naudingu būdu.