4.1 | Konfliktinių situacijų sprendimas

 

Dalyviai išmoks:

• Atpažinti savo ir kitų reakcijas konfliktų metu;
• Suvaldyti savo emocijas ir neproduktyvų elgesį;
• Suvaldyti kitų emocijas;
• Pasirinkti tinkamą konflikto sprendimo strategiją;
• Išspręsti konfliktinę situaciją sau ir kitiems naudingu būdu.