6.4 | Kūrybinės sesijos

 

Projekto eiga:

• Tikslinamojo susitikimo metu įvardinamos sudėtingos veiklos situacijos;
• Parengiamas kūrybinės sesijos planas;
• Dalyviams pristatomos kūrybiško mąstymo technikos;
• Moderuotoje diskusijoje ir užduočių metu randami nauji veiklos problemų sprendimo būdai.