4.2 | Laiko ir veiklos planavimas

 

Dalyviai išmoks:

• Susigrąžinti laiko kontrolę;
• Įvertinti darbo dienos produktyvumą ir dienos veiklų reikalingumą;
• Rasti laiko prioritetinėms veikloms;
• Taikyti įvairius laiko ir veiklos planavimo metodus;
• Suvaldyti išorinius trukdžius suplanuotai veiklai.