Įtakos darymas

Dalyviai išmoks:
  • naudotis įtakos darymo principais;
  • pasipriešinimo įtakai būdų;
  • keisti ir formuoti žmonių nuostatas;
  • praktiškai taikyti kognityvinio disonanso teoriją;
  • naudoti įtakos darymo priemones komunikacijai tobulinti;
  • klausinėti, kad darytų įtaką;
  • valdyti savo ir skaityti kitų kūno kalbą.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply